Size Huzurlu Bir Yaşam Sunmak İçin Buradayız...

DİFAMSA YÖNETİM

Size Huzurlu Bir Yaşam Sunmak İçin Buradayız...

TEKNİK İŞLETME VE BAKIM

Size Huzurlu Bir Yaşam Sunmak İçin Buradayız...

TEMİZLİK HİZMETLERİ

Size Huzurlu Bir Yaşam Sunmak İçin Buradayız...

BAHÇE VE PEYZAJ HİZMETLERİ

DİFAMSA YÖNETİM
Size Huzurlu Bir Yaşam Sunmak İçin Buradayız.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentleşme ve modern yaşamın etkisiyle, artan nüfusa ve günümüz ekonomik şartlarına bağlı olarak tek katlı konutların yerlerini apartmanlar, siteler ve toplu konutlar yani profesyonel anlamda tesisler almıştır.

Bu süreç, apartman ve sitelerin idari, mali, teknik, operasyonel ve hukuki devamlılığını sağlamak adına önemli profesyonel disipliplerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Tüm bu tesislerin standart bir kalitede daha yaşanılabilir hale gelebilmesi, ortak alanların kullanım kurallarının belirlenmesi ve kat maliklerinin/sakinlerinin huzurunun nitelikli bir şekilde sağlanabilmesi gerekliliği profesyonel yönetim hizmetlerini kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya koymuştur.
KAT MÜLKİYET KANUNU

Kanun kat mülkiyetine göre, kat mülkiyetinin niteliğini, kurulmasını, kat malikleri arasındaki ilişkileri ve özellikle paylı mülkiyet ilişkisini, kat maliklerinin haklarını ve borçlarını ve paylı taşınmazın yönetimini düzenlemektedir.

YÖNETMELİĞİ İNCELE
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ

İnsanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri...

YÖNETMELİĞİ İNCELE
ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ

binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir. ... Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, EK 2-A ve EK 2-B'de bölgelere göre...

YÖNETMELİĞİ İNCELE
DİFAMSA YÖNETİM

KISMİ MÜŞTERİ REFERANSLARI

Size Huzurlu Bir Yaşam Sunmak İçin Buradayız...
DİFAMSA YÖNETİM

BUNLARI BİLİYORMUYDUNUZ ?

DİFAMSA YÖNETİM
Site Yönetimlerinde Karar Yeter Sayıları OKU
DİFAMSA YÖNETİM
Yöneticinin Görev Ve Sorumlulukları OKU
DİFAMSA YÖNETİM
Kapıcı Kıdem Tazminatı'nı Kimler Öder? OKU
3000
ÜZERİ HANE HALKI
600
ÜZERİ BAĞIMSIZ BÖLÜM
20
YIL SEKTÖR TECRÜBESİ
50
ÜZERİ PERSONEL KADROSU
Adres

Gülbahar Hatun Mah. Behzat Bul. No:48/A Merkez - Tokat

MAİL GÖNDERİN

destek@difamsayonetim.com

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi-Cumartesi
09:00'dan 19:00 'a kadar

Pazar - Kapalıyız